Provincie stelt 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar

Door de Provincie Noord Holland wordt 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van bedrijven op bedrijventerreinen.

Samenwerkingsverbanden van ten minste 3 ondernemers en parkmanagementorganisaties kunnen bij de provincie Noord-Holland een subsidieaanvraag indienen voor duurzame energiemaatregelen, zoals zonnepanelen, led-verlichting, zonnecollectoren, warmte- en koudeopslag (wko), dakisolatie en hr-isolatieglas. Voor zonnepanelen betreft de subsidie 10% van de subsidiabele kosten. Voor overige maatregelen is dit 20% van de subsidiabele kosten 

De subsidie wordt beschikbaar gesteld vanuit het economisch herstel– en duurzaamheidsfonds. Dit fonds is door de provincie in het leven geroepen om de economische en maatschappelijke effecten van de uitbraak van corona te verzachten. Naar schatting wordt ongeveer 60% van het totale energieverbruik in de economie plaatsvindt op bedrijventerreinen. Verduurzamen van bedrijventerreinen kan dan ook een substantiële vermindering van de CO2-uitstoot opleveren. De provincie heeft daarom besloten om een deel van het herstelfonds in te zetten voor deze subsidie. 

Subsidie aanvragen? 

Wil je – samen met minimaal 2 andere bedrijven – subsidie aanvragen? Dit kan via de subsidie ‘HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland 2021. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 21 april tot en met 30 december 2021. Je kunt voor meerdere onderdelen subsidie aanvragen. Het maximum subsidiebedrag per samenwerkingsverband is € 200.000,–. 

 Kijk voor meer informatie over deze subsidie op:  

HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland 2021, subsidie – Provincie Noord-Holland (noord-holland.nl) 

Subsidieadvies op maat voor jouw bedrijf?
Wil je persoonlijk en onafhankelijk advies over welke subsidies voor jouw bedrijf geschikt zijn? Dan kan je contact opnemen met onze subsidiecoach. Zo haal je het maximale uit de maatregelen, subsidies en fiscale voordelen.