Dit betekent de Nieuwe Energiewet voor jou

Publicatiedatum: 4 juli 2024

In juni is met brede steun de Nieuwe Energiewet aangenomen in de Tweede Kamer. Maar wat betekent deze wet precies? Wij leggen het uit.

De Nieuwe Energiewet vervangt de huidige Elektriciteits- en Gaswet. Deze wetten zijn al 20 jaar oud en er is in die tijd veel veranderd. Er is jaren gewerkt aan de nieuwe wet en veel partijen rondom de energiesector hebben eraan meegewerkt.

Consumenten beter beschermd
De nieuwe wet geeft meer rechten aan huishoudens en ondernemers. Ook worden deze beter beschermd. Zo moeten de voorwaarden van energiecontracten duidelijker worden. Leveranciers worden verplicht om redelijke prijzen en voorwaarden te gebruiken en ze moeten hun klanten makkelijk vergelijkbare informatie geven over wat ze verbruiken en hoe er bespaard kan worden. Ook krijg je recht op een vergoeding bij storingen.

Alle energieleveranciers worden verplicht om ook een vast contract aan te bieden van minimaal 1 jaar. Dit betekent dat het energietarief vaststaat voor ten minste 1 jaar wat meer zekerheid biedt. Contracten met variabele of dynamische tarieven blijven wel bestaan, maar zo is er straks meer keuze.

Netcongestie aanpakken
Ook komen er meer mogelijkheden om het overvolle elektriciteitsnetwerk (ook wel netcongestie genoemd) aan te pakken. Zo kunnen gebruikers hun aansluiting op het energienet straks samen gebruiken (“cable-pooling”) waardoor de ruimte op het elektriciteitsnet slimmer kan worden benut. Denk bijvoorbeeld aan duurzame installaties die via dezelfde aansluiting aan het net worden gekoppeld. Bijvoorbeeld een zonneweide en een nabij geplaatste windturbine.

Strenger maar ook soepeler
Tot slot: De minimale eisen voor nieuwe en bestaande energieleveranciers worden aangescherpt waardoor huishoudens en ondernemers beter worden beschermd. De Energiewet geeft bijvoorbeeld meer regie aan de eindafnemers over hun eigen energiedata. De wet bepaalt dat eindafnemers recht hebben op inzage in hun eigen gegevens en dat zij deze gegevens kunnen delen met een derde partij van hun keuze, bijvoorbeeld een energieadviesdienst of een energiegemeenschap.

Daarnaast wordt het juist makkelijker voor particulieren om zelf actief te worden op de energiemarkt. Dat betekent meer ruimte voor lokaal eigendom van stroom en warmte in plaats van bij energiebedrijven, zoals nu. Denk aan soepelere regels wat betreft een lokaal warmtenet of lokale energieopslag zoals een buurtbatterij.

Deze energiegemeenschappen mogen hun energie ook onderling verkopen zonder hiervoor een leveringsvergunning nodig te hebben.