Zonnepanelen

Met zonnepanelen wek je voor lange tijd je eigen duurzame energie op.

Investeer in zonnepanelen als jouw dak geschikt is. Je wekt dan zelf duurzame energie op en de investering verdient zich ongeveer in 5 tot 8 jaar terug.

Zonnepanelen zijn duurzaam: ze zetten zonne-energie om in stroom. Daarvoor hoeft de zon niet fel te schijnen: ook op een bewolkte dag leveren jouw panelen elektriciteit. De meeste zonnepanelen zetten 15 tot 22 procent van het zonlicht dat erop valt om in elektriciteit. In 2 jaar heeft een zonnepaneel al meer energie bespaard dan het kostte om het paneel te maken. Daarna leveren jouw zonnepanelen nog 23 jaar milieuwinst!

Een zonne-energie systeem bestaat uit zonnepanelen en een omvormer. De panelen zijn in serie geschakeld. Dit heeft als nadeel dat, indien er schaduw op een paneel valt, de overige panelen ook minder opwekken. Bij daken waar zonlicht volledig vrij spel heeft is dit geen probleem en zijn deze systemen juist de beste en goedkoopste oplossing. Heb je wel een deel van de dag schaduw, dan zijn micro-omvormers of power-optimizers aan te raden. Het systeem wordt duurder maar dat kun je ruim wegstrepen tegen de hogere energieopbrengst.

Door de salderingsregeling kan het interessant zijn meer stroom op te wekken dan je nu verbruikt. Wellicht wil je elektrisch koken, een elektrische auto, een airco of een warmtepomp. De overcapaciteit in je systeem kan je dan met de salderingsregeling voordelig en nuttig gebruiken. Je nieuwe zonnepanelensysteem is op deze manier al voorbereid op de toekomst.
Wil je je huidige zonnepanelensysteem uitbreiden om meer eigen stroom op te wekken?  Laat je dan goed adviseren over de mogelijkheden door een erkend installateur.

Verplicht registreren zonnepanelen op energieleveren.nl

Als je eigenaar bent van zonnepanelen, dan ben je wettelijk verplicht om deze te registreren via de website www.energieleveren.nl. Hierdoor krijgt jouw energieleverancier een bericht dat je energie teruglevert en wordt deze teruggeleverde stroom verrekend met de gebruikte stroom (salderen). Ook wordt er gecontroleerd of de energiemeter geschikt is voor teruglevering. Daarnaast kan het stroomnet overbelast raken als er bij zonnig weer veel energie wordt teruggeleverd, waardoor de omvormer de opwek door zonnepanelen tijdelijk uitschakelt. Hoe meer informatie er bekend is over het aantal zonnepanelen, des te beter netbeheerders kunnen inschatten óf en wáár uitbreiding of verzwaring van het energienet nodig is.

NB: Vaak registreert de installateur de zonnepanelen voor hun klanten. Vraag dit na bij jouw installateur. Is dit niet het geval? Registreer dan zelf je panelen op: www.energieleveren.nl. Bij het aanmaken van een account wordt gevraagd naar een toets op het meternummer.

Problemen met terugleveren op een zonnige dag

Als er in een straat veel wordt teruggeleverd  op een zonnige dag, dan kan de spanning op het lokale elektriciteitsnetwerk te hoog worden. Hierdoor schakelt de omvormer tijdelijk uit en wordt er geen stroom teruggeleverd.

Wil je weten of er netwerkproblemen zijn op jouw adres, bijvoorbeeld omdat je zonnepanelen wilt aanschaffen of omdat de opbrengst van de zonnepanelen lager is dan verwacht? Controleer dit met de postcodecodecheck van Liander.

Liander werkt continue aan het verbeteren van de capaciteit van het netwerk. Neem contact op met Liander als jouw omvormer uitschakelt en dit nog niet bekend is bij Liander.

Capaciteitsproblemen kun je voorkomen door de opgewekte elektriciteit te gebruiken voordat het teruggeleverd wordt. Zet op zonnige dagen dus elektrische apparaten zoals een wasmachine of een vaatwasser aan en natuurlijk is dat het beste moment om een elektrische auto op te laden. Vertel dit vooral ook aan de buren met zonnepanelen!

 

Veelgestelde vragen

Kan ik terugleveren met mijn zonnepanelen?

Op veel plekken in Nederland is het elektriciteitsnet erg vol. Hierdoor zijn er plekken, ook in Haarlemmermeer, waar omvormers zichzelf uitschakelen als er een te hoge spanning (voltage) op de stroomkabels komt te staan. Dit is bij 253 volt. (230 volt+10%). Dit is om elektrische apparaten te beschermen tegen schade of disfunctioneren. Deze situatie komt vooral voor bij piekmomenten in de zomermaanden.

Als je wilt weten of er bij jou in de wijk een probleem is met terugleveren, bekijk dan de postcode check van Liander.
Bekijk voor overige informatie deze pagina op de website van Liander.

Zijn zonnepanelen brandgevaarlijk?

De kans op branden in zonnepanelensystemen is erg klein: Volgens onderzoek van TNO komt brand voor bij 0,014% van de installaties. De oorzaak van de brand is in veel gevallen een onzorgvuldige montage. Bij het gebruik van verschillende soorten stekkers kan er aan de gelijkstroom kant van het systeem een vlamboog ontstaan. Ook bij het niet goed beschermen van de kabels op het dak of niet goed vastzetten kunnen er op termijn schades ontstaan aan de kabels die brand als gevolg kunnen hebben.

In het verleden zijn er enkele zogeheten in-dak zonnepaneelsystemen in de brand gegaan. Ook hier was er vaak sprake van fouten bij de stekkers en/of kabels waarbij de stekkers en/of kabels tegen brandbare materialen aan lagen en waren gaan branden.

Over het algemeen zijn zonnepanelen bij zorgvuldige montage zeer brandveilig en zit het risico hem dus vooral in de stekkers en kabels en niet in de zonnepanelen zelf.

Wil je het risico op brand extra beperken? Werk dan met een zonnepanelensysteem met micro-omvormers. Hierdoor is er nog maar een zeer klein deel van het systeem dat werkt met gelijkstroom. De micro-omvormers zetten de door het zonnepaneel geproduceerde gelijkstroom om in wisselstroom. Wisselstroom kan een vlamboog niet in stand houden.

Hoe kan ik de BTW op zonnepanelen terug ontvangen?

Vanaf 1 januari 2023 word er geen BTW meer in rekening gebracht bij zonnepaneleninstallaties en de montage ervan.
Je hoeft je BTW dus niet meer terug te vragen.

Hoe zit het met de BTW op zonnepanelen?

Vanaf 1 januari 2023 word er geen BTW meer in rekening gebracht bij zonnepaneleninstallaties en de montage ervan.
Je hoeft je BTW dus niet meer terug te vragen.

Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

De levensduur van zonnepanelen ligt gemiddeld boven de 25 jaar en vaak wordt er garantie gegeven voor die periode. De panelen verliezen ieder jaar ongeveer een half procent van hun productievermogen. Na 25 jaar is dat ongeveer 12,5%  afname ten opzichte van het eerste jaar. Ze produceren dan dus nog 87,5% t.o.v. nieuw.

Zonneboilers

Zonneboilers

Nog meer uit je dak halen? Lees dan meer over zonneboilers!

Leg je je panelen op een plat dak?

Leg je je panelen op een plat dak?

Vergeet niet te isoleren!

Leg je de panelen op een schuin dak?

Leg je de panelen op een schuin dak?

Vergeet niet te isoleren!