Warm Rijsenhout

Rijsenhout, Nederland

Inwoners en ondernemers uit Rijsenhout bedenken oplossingen voor de overstap op duurzame en schone warmte.

Samen met inwoners en ondernemers uit Rijsenhout wordt het dorp klaargemaakt voor een duurzame toekomst. Aardgas wordt uiteindelijk vervangen voor nieuwe, duurzame warmtebronnen. Inwoners en ondernemers uit Rijsenhout zetten hierin de eerste stappen. Zij delen en kiezen in Warm Rijsenhout zelf ideeën voor de overstap op duurzame warmte. Voor de meest kansrijke ideeën stelt de gemeente 25.000 euro beschikbaar om deze uit te voeren.

Informatie Inwoners

Met een unieke toegangscode kunnen inwoners en ondernemers uit Rijsenhout tot 18 oktober hun eigen ideeën via  www.warmrijsenhout.nl delen. De toegangscode staat op een geprinte toegangspas, die samen met een brief is verstuurd naar alle adressen in Rijsenhout. Tegelijkertijd kunnen inwoners en ondernemers uit Rijsenhout stemmen op de ideeën die binnenkomen. Zo laten ze weten dat ze een idee steunen.

Actief meedenken

Een groep inwoners, ondernemers en organisaties uit Rijsenhout denkt met de gemeente mee hoe iedereen goed betrokken kan worden. Deze groep heet ‘Het Warmteberaad’. Zij houdt andere inwoners van Rijsenhout op de hoogte en geven feedback op ideeën met 25 stemmen of meer. Iedereen uit Rijsenhout kan zich aanmelden voor het Warmteberaad via: www.warmrijsenhout.nl.

Hoe verloopt Warm Rijsenhout verder?

18 oktober wordt er gestart met het toetsen op haalbaarheid van ideeën die minimaal 25 stemmen hebben gekregen. Ook geeft het Warmteberaad feedback. Van 4 tot 20 december verdelen inwoners van Rijsenhout 25.000 euro over de meest kansrijke ideeën. Naar verwachting start vanaf begin 2022 de uitvoering van de gekozen ideeën. Hoeveel ideeën dit er zijn, staat nu nog niet vast.

Meer informatie

Inwoners van Rijsenhout kunnen tot en met september elke donderdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur terecht met vragen bij iemand van het team Warm Rijsenhout op de weekmarkt (De Werf).

Kijk ook op de website van Warm Rijsenhout.

Over dit lokale initiatief

Samen naar schone warmte voor Rijsenhout
Energieloket Haarlemmermeer