Online Energiebespaaradvies

Voor steeds meer woningtypes in de gemeente Haarlemmermeer staat een online Energiebespaaradvies klaar. Deze is gratis. Bewoners van deze woningtypes zijn of worden hierover per brief geïnformeerd.