Subsidienieuws

De laatste berichten over nieuwe subsidieregelingen en wijzigingen in bestaande regelingen.

Nieuwe subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen voor kleinverbruikers!

Sinds 4 januari 2021 is er vanuit de ISDE-regeling voor ondernemers ook subsidie beschikbaar voor de aanschaf van zonnepanelen en (kleine) windmolens. Voorheen was dit alleen het geval voor zonnecollectoren en warmtepompen. De nieuwe naam van de verbrede subsidieregeling wordt ‘Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing’, nog altijd kortweg ISDE.

Het subsidiebedrag
De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie:

  • Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 1.000 en € 2.500.
  • Voor zonneboilers hangt het af van de jaaropbrengst en is indicatief vanaf € 500 per apparaat.
  • Voor zonnepanelen geldt een subsidie van €125,- per KWP voor kleinverbruikers.
  • De subsidie voor kleinschalige windturbines bedraagt maximaal € 66,- per m2

In 2021 is er voor categorie 1 (warmtepompen, zonneboilers, isolatie en aansluiting op het warmtenet – de laatste twee gelden alleen voor woningeigenaren) in totaal 124 miljoen beschikbaar. Voor categorie 2 (zonnepanelen en kleine windmolens) is er 40 miljoen beschikbaar.

Meer informatie
Klik op onze subsidiepagina voor meer informatie over deze en andere subsidies voor ondernemers.


Vanaf 15 maart is er subsidie beschikbaar voor elektrische bedrijfsauto’s (SEBA)

Met de SEBA-regeling (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto) kun je vanaf 15 maart 2021 subsidie aanvragen voor de aanschaf van 1 of meer nieuwe uitstootvrije bedrijfsauto’s.

Het subsidiebedrag
De te verkrijgen subsidie bedraagt 10% van de netto cataloguswaarde (voor lichte bedrijfsauto’s met een N1-classificatie) of 10% van de verkoopprijs zonder btw (voor zware bedrijfsauto’s met een N2-classificatie), tot een maximum van €5.000,- per bedrijfsauto. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dus wil je je wagenpark verduurzamen? Wees er dan snel bij!

Meer informatie
Klik op onze subsidiepagina voor meer informatie over deze en andere subsidies voor ondernemers.


De nieuwe Energielijst 2021 is gepubliceerd (onderdeel van de EIA)

De nieuwe Energielijst 2021 is gepubliceerd. Met de Energie-Investeringsaftrek (EIA) kun je 45% van jouw investering in duurzame energie en energiebesparende bedrijfsmiddelen die zijn vermeld op de Energielijst eenmalig in aftrek brengen, bovenop jouw gebruikelijke afschrijving. De belangrijkste wijzigingen zijn de nieuwe opties voor energiebesparing in de industriële keten en de wijzigingen in het voordeel van ledverlichting. Het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2021 bedraagt € 149 miljoen.

Met dit bedrag ondersteunt het kabinet ondernemers die investeren in energiezuinige technieken. Jaarlijks maken zo’n 12.000 ondernemers gebruik van de EIA, van kleine mkb’ers tot zeer grote ondernemingen.

CO2-besparing bij ketenprocessen

Een belangrijke wijziging is de uitbreiding voor CO2-besparing bij ketenprocessen in de industrie. Je komt nu ook in aanmerking voor de EIA wanneer je over de gehele keten CO2  bespaart, zonder dat er geïnvesteerd is in een specifieke maatregel van de Energielijst.

Langere levensduur ledverlichting

Ledverlichting is één van de populairste maatregelen waarvoor de EIA wordt aangevraagd. De innovatie bij energiebesparende verlichting zit in de langere levensduur. Daarom kun je in 2021 alleen EIA-voordeel krijgen voor lampen waarvan de levensduur langer dan gemiddeld is. De eis voor energie-efficiëntie per vermogen wordt dus vervangen door een eis aan de levensduur.

Meer informatie
Klik op onze subsidiepagina voor meer informatie over deze en andere subsidies voor ondernemers.