Informatieplicht

Iedere inrichting dat meer dan 25.000 m3 gas en/of 50.000 kWh elektriciteit verbruikt is per 1 juli 2019 ‘informatieplichtig’. Via een online portaal moet aangegeven worden welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 is deze regelgeving aangepast. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu ook een informatieplicht. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Vanwege het Activiteitenbesluit milieubeheer was je al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die je binnen 5 jaar kunt terugverdienen. Om te kunnen voldoen aan deze verplichting is in samenwerking met brancheverenigingen door de overheid per branche een lijst met erkende energiemaatregelen ontwikkeld. Voor deze erkende energiemaatregelen geldt de informatieplicht. Bedrijven en instellingen moeten hier aan voldoen.

Om aan deze verplichting te voldoen hebben wij twee mogelijkheden om je het zo gemakkelijk te maken.

Direct zelf aan de slag

Je kunt nu al zelf aan de slag met dit stappenplan.

Volledige ontzorging 

Voor € 625,- excl. BTW kun je het werk volledig uit laten besteden. Wij hebben adviesbureaus geselecteerd die langs komen voor een inventarisatie waarbij de genomen maatregelen wordt gerapporteerd via het e-loket van RVO. Hiermee voldoe je aan de informatieplicht. 

Meer weten over de informatieplicht?

Lees meer op de website van RVO.

 

Informatieplicht