Nieuwe subsidie beschikbaar voor bewonersinitiatieven rondom energie-opwekking

Omdat we in 2050 geen fossiele brandstoffen meer willen gebruiken, zijn gemeentes en bedrijven druk bezig met het aanbieden van duurzame alternatieven. Bijvoorbeeld door de opzet van verschillende zonneweides en windmolenparken.

Ook inwoners willen graag meedenken en hebben vaak zelf ook goede, vindingrijke ideëen als het gaat om de opwek van duurzame energie. Voor deze inwoners heeft Gemeente Haarlemmermeer een nieuwe subsidie beschikbaar, dat hen ondersteunt bij het uitwerken van hun idee. Mocht het idee concreter worden dan is er ook nog een mogelijkheid tot verdere ondersteuning of beoordeling van de gemeente. De details van de nieuwe regeling vind je hier.

Warm Rijsenhout

Een voorbeeld waarbij inwoners aan de slag zijn gegaan met hun ideeën is ‘Warm Rijsenhout’. In het najaar van 2021 konden inwoners van Rijsenhout zelf ideeën voor duurzame energie delen via het online platform ‘Warm Rijsenhout’. Ongeveer 20 inwoners uit Rijsenhout dachten enthousiast mee over de overstap op schone energie. De inwoners achter de twee winnende ideeën gingen daarna met hulp van de gemeente aan de slag om hun idee verder uit te werken.

Aan de slag

Inwoners die een goed idee voor de energietransitie hebben en graag aan de slag willen in hun buurt of wijk, kunnen meer informatie vinden en hulp krijgen op de website van Nieuwe Energie.