Lening Warmtefonds verhoogt investeringsbedrag zonnepanelen van 75% naar 100%

Vanaf 1 juni mogen woningeigenaren 100 procent van hun leensom uit de Energiebespaarlening van het Warmtefonds gebruiken om zonnepanelen aan te schaffen.

Daarvoor was het enkel mogelijk om maximaal 75 procent van de leensom uit te geven, en moest het resterende deel geïnvesteerd worden in een andere energiebesparende maatregel. Met deze stap maakt het fonds verduurzaming eenvoudiger en maakt de aanpassing het laagdrempeliger om te investeren in energie-opwekking.

Minimale leenbedrag omlaag
Ook heeft het Warmtefonds het minimale leenbedrag van de Energiebespaarlening verlaagd. Voor 1 juni moest de lening minimaal 2.500 euro bedragen, nu kan er al vanaf 1.000 euro worden geleend. Daarnaast krijgen aanvragers meer vrijheid bij het kiezen van de looptijd van de lening. Eerder dit jaar werd al de bovengrens voor de leeftijd van een leningaanvrager opgeheven. De Energiebespaarlening is nu ook aan te vragen voor woningeigenaren van 75 jaar en ouder.

0 procent rente
Dit najaar hoopt het Warmtefonds woningeigenaren met een laag inkomen een lening tegen 0 procent rente aan te kunnen bieden. Daarnaast wil het fonds dan ook financiering voor woningeigenaren zonder leenruimte mogelijk maken. Binnen de zogenaamde wijkaanpakken van woningcorporaties en van gemeenten – waaronder de proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken – bestaat die mogelijkheid al sinds juli 2021.

Eind 2022 verwacht het fonds de VvE Energiebespaarlening ook voor ‘kleine’ VvE’s met minder dan 8 woonheden te kunnen aanbieden. Het Nationaal Warmtefonds is opgericht in 2013 en opereert in opdracht van de rijksoverheid. Het streven van het fonds is om voor eind 2030 4 miljard euro aan leningen te hebben verstrekt.

Titel