Subsidie Groenblauw Buurtidee Rijnland

Het waterschap Rijnland geeft subsidie voor verschillende maatregelen.

Bedrag

Maximaal 25% van de kosten en maximaal 10.000 euro.

Belangrijkste voorwaarden

Wie een goed idee heeft voor de buurt, kan dit jaarlijks indienen bij waterschap Rijnland vóór 1 mei. Waterschap Rijnland verzamelt hierop alle aanvragen en beoordeelt deze middels het waarderingskader. Deze is terug te vinden op het aanvraagformulier. De totaalscore bepaalt uiteindelijk de rangorde binnen alle aanvragen. Op basis van die rangorde wordt het jaarlijkse subsidiebedrag verdeeld. Aanvragen krijgen vóór 1 juli bericht of hun initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage van Rijnland.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.