Informatieplicht

Ieder bedrijf dat meer dan 25.000 m3 gas en/of 50.000 kWh elektriciteit verbruikt is sinds 1 juli 2019 ‘informatieplichtig’. Via een online portaal moet aangegeven worden welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 is deze regelgeving aangepast. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu ook een informatieplicht. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Vanwege het Activiteitenbesluit milieubeheer was je al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die je binnen 5 jaar kunt terugverdienen. Om te kunnen voldoen aan deze verplichting is in samenwerking met brancheverenigingen door de overheid per branche een lijst met erkende energiemaatregelen ontwikkeld. Voor deze erkende energiemaatregelen geldt de informatieplicht. Bedrijven en instellingen moeten hier aan voldoen.

Om aan deze verplichting te voldoen hebben wij twee mogelijkheden om je het zo gemakkelijk te maken.

Direct zelf aan de slag

Ga zelf aan de slag met dit stappenplan.

Ontzorging via Klimaatroute
Bij de gratis energiescan van Klimaatroute worden de lijsten met erkende maatregelen meegenomen en ingevuld. Voor iedere ondernemer die informatie plichtig is, wordt dit (met of zonder begeleiding) meegenomen in de rapportage. Zij dienen deze vervolgens wel zelf door te voeren bij het E-loket van de RVO.

De Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) worden op dit moment door de overheid geactualiseerd. Als actualisatie heeft plaatsgevonden kan het invullen van de lijst bij het E-loket als (betaalde) extra service door Klimaatroute worden uitgevoerd.

 
Meer weten over de informatieplicht?

Lees meer op de website van RVO.

Informatieplicht